Caspar Vogel

Public statue of Gustav II Adolf (Gustavus Adolphus of Sweden).

Den tyske byggmästaren och arkitekten Caspar Vogel, föddes omkring år 1600, troligen i byn Nägelstedt i landskapet Sachsen. Man vet mycket lite om denna man, men det är förmodligen han som ritade Skoklosters slott. Vogel kom nämligen i kontakt med den svenske greven Carl Gustav Wrangel runt år 1640, och gjorde flera byggprojekt för Wrangel. Det var även Wrangel som lät bygga Skokloster och stilen påminner starkt om de byggnader Vogel tidigare skapat. Redan år 1625 fick Vogel i uppdrag av den dåvarande svenske kungen Gustav II Adolf, att rita försvarsanläggningar i tyska Erfat.

En doldis som talar genom sina verk

Om Caspar Vogels historia vet man tyvärr mycket lite. Ännu idag finns ingen information som säger oss exakt när han föddes eller vilken utbildning som han hade. Det vi vet är han han blev en framstående arkitekt i norra Europa under 1600-talet. Det var bland annat Vogel som ritade dåtidens största slott, Schloss Friedenstein på uppdrag av Ernst I av Sachsen-Gotha-Altenburg. Omkring tio år senare träffade Vogel Wrangel och de inledde flera gemensamma projekt, mestadels i Tyskland. Parallellt arbetade han med försvarsanläggningen i Erfut, framtill 1650, då de lämnade orten. Man tror att Vogel omkom på en tjänsteresa den 12 december 1663. mer info om Caspar hittar du här.